Giới thiệu sách mới “TỬ HUYỆT CẢM XÚC (Bản Mới 2016)”

Tử Huyệt Cảm Xúc (Bản mới 2016) - Roy Garn - Dịch giả Phan Nguyễn Khánh Đan

Tử Huyệt Cảm Xúc (Bản mới 2016) - Roy Garn - Dịch giả Phan Nguyễn Khánh Đan

*Sách: TỬ HUYỆT CẢM XÚC – Nghệ thuật thôi miên bất kỳ ai chỉ bằng lời nói (Bản Mới 2016)
*Tác giả: Roy Garn
*Dịch giả: ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan
*Nhà xuất bản: Thông Tin & Truyền Thông
*Nhà phát hành: Con Đường Tri Thức
*Ngày phát hành dự kiến: Tháng 06/2016

*Địa chỉ mua sách:
Đọc tiếp

Giới thiệu sách mới: NGHỆ THUẬT VIẾT QUẢNG CÁO (Bản mới 2015)

Sách NGHỆ THUẬT VIẾT QUẢNG CÁO (Bản mới 2015) - Con Đường Tri Thức

Sách Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo (Bản mới 2015) - Con Đường Tri Thức

*Sách: NGHỆ THUẬT VIẾT QUẢNG CÁO – Tự học để trở thành Nhà Quảng Cáo và Copywriter Chuyên Nghiệp (Bản Mới 2015)
*Tác giả: Victor O. Schwab
*Dịch giả: ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan
*Nhà xuất bản: Thông Tin & Truyền Thông
*Nhà phát hành: Con Đường Tri Thức
*Ngày phát hành: 28.12.2015

*Địa chỉ mua sách:
Đọc tiếp