Giới thiệu sách mới: NGHỆ THUẬT VIẾT QUẢNG CÁO (Bản mới 2015)

Sách NGHỆ THUẬT VIẾT QUẢNG CÁO (Bản mới 2015) - Con Đường Tri Thức

Sách Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo (Bản mới 2015) - Con Đường Tri Thức

*Sách: NGHỆ THUẬT VIẾT QUẢNG CÁO – Tự học để trở thành Nhà Quảng Cáo và Copywriter Chuyên Nghiệp (Bản Mới 2015)
*Tác giả: Victor O. Schwab
*Dịch giả: ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan
*Nhà xuất bản: Thông Tin & Truyền Thông
*Nhà phát hành: Con Đường Tri Thức
*Ngày phát hành: 28.12.2015

*Địa chỉ mua sách:
Đọc tiếp